PGB info

PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit is een zorgbudget waarmee je zelf je zorg kan inkopen.
PGB heb je in alle domeinen: WLZ, ZVW, WMO en Jeugdwet. De uitvoering in de verschillende domeinen is verschillend.

Het PGB in de WLZ, WMO en Jeugdwet werken via ’trekkingsrecht’ bij de SVB, dat houdt in dat het budget bij de Sociale verzekeringsbank (SVB) komt te staan en dat de zorgverleners rechtstreeks uitbetaald krijgen voor de geleverde zorg.

Bij het PGB in de ZVW wordt het budget rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar en is er een mogelijkheid tot alleen salarisadministratie bij de SVB.

Vanuit het Zorgkantoor heb ik veel ervaring met PGB in de WLZ en in de ZVW.

Binnen het PGB vanuit de WLZ heb ik als zorginhoudelijk medewerker PGB ervaring met aanvragen voor extra budget:
– Extra kosten thuis (EKT)
– Meerzorg
– PAB
– PTZ
– Toeslag Dure dagbesteding of Ontwikkeling kind (Toeslagen zijn in ontwikkeling bij de zorgkantoren)