Cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt vergoed door het zorgkantoor (Zorgkantoor Friesland of Zorgkantoor Groningen) wanneer u een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ).

Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt vergoed door meerdere gemeentes in Friesland wanneer u gebruik maakt van de WMO, Jeugdwet of de Participatiewet. Informeer bij Stichting Clionn Partisipaasje of dat geldt voor uw gemeente. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning bied ik via Stichting Clionn Partisipaasje:

U kunt contact met mij opnemen door te bellen of een e-mail te sturen: